-15%
Pincel Dibu S.130 Nº 2 redondo Corto Mango Corto Pelo  toray

Pincel Dibu S.130 Nº 2 redondo Corto Mango Corto Pelo toray

$1.192,39 $1.013,53
-15%
Pincel Dibu S.130 Nº 3 redondo Corto Mango Corto Pelo  toray

Pincel Dibu S.130 Nº 3 redondo Corto Mango Corto Pelo toray

$1.264,17 $1.074,54
-15%
Pincel Dibu S.130 Nº 4 redondo Corto Mango Corto Pelo  toray

Pincel Dibu S.130 Nº 4 redondo Corto Mango Corto Pelo toray

$1.304,35 $1.108,70
-15%
Pincel Dibu S.130 Nº 6 redondo Corto Mango Corto Pelo  toray

Pincel Dibu S.130 Nº 6 redondo Corto Mango Corto Pelo toray

$1.397,12 $1.187,55
-15%
Pincel Ad Doble Punta De Goma Nº 1

Pincel Ad Doble Punta De Goma Nº 1

$3.340,21 $2.839,18
-15%
Pincel Ad Doble Punta De Goma Nº 2

Pincel Ad Doble Punta De Goma Nº 2

$2.795,84 $2.376,46
-15%
Pincel Ad Doble Punta De Goma Nº 3

Pincel Ad Doble Punta De Goma Nº 3

$2.795,84 $2.376,46
-15%
Pincel Dibu Abanico S.588 Nº 4 mango Largo Cerda

Pincel Dibu Abanico S.588 Nº 4 mango Largo Cerda

$1.707,11 $1.451,04
-15%
Pincel Dibu Abanico S.588 Nº 8 mango Largo Cerda

Pincel Dibu Abanico S.588 Nº 8 mango Largo Cerda

$1.859,96 $1.580,97
-15%
Pincel Dibu Abanico S.589 Nº 4 mango Corto Toray

Pincel Dibu Abanico S.589 Nº 4 mango Corto Toray

$1.800,83 $1.530,71
-15%
Pincel Dibu Abanico S.589 Nº 8 mango Corto Toray

Pincel Dibu Abanico S.589 Nº 8 mango Corto Toray

$2.136,35 $1.815,90
-15%
Pincel Dibu Penelesa S.713 Nº 2 mango Corto Cerda Blanca

Pincel Dibu Penelesa S.713 Nº 2 mango Corto Cerda Blanca

$1.987,21 $1.689,13
-15%
Pincel Dibu Penelesa S.713 Nº 3 mango Corto Cerda Blanca

Pincel Dibu Penelesa S.713 Nº 3 mango Corto Cerda Blanca

$2.807,04 $2.385,98
-15%
Pincel Dibu Penelesa S.713 Nº 4 mango Corto Cerda Blanca

Pincel Dibu Penelesa S.713 Nº 4 mango Corto Cerda Blanca

$3.193,78 $2.714,71
-15%
Pincel Dibu S.138 Nº 00 Linner Largo Mango Corto Toray

Pincel Dibu S.138 Nº 00 Linner Largo Mango Corto Toray

$907,46 $771,34
-15%
Pincel Dibu S.138 Nº 000 Linner Largo Mango Corto Toray

Pincel Dibu S.138 Nº 000 Linner Largo Mango Corto Toray

$768,83 $653,51
-15%
Pincel Dibu S.138 Nº 1 linner Largo Mango Corto Toray

Pincel Dibu S.138 Nº 1 linner Largo Mango Corto Toray

$1.284,99 $1.092,24
-15%
Pincel Dibu S.138 Nº 2 linner Largo Mango Corto Toray

Pincel Dibu S.138 Nº 2 linner Largo Mango Corto Toray

$1.348,08 $1.145,87
-15%
Pincel Dibu S.140 Nº 0 chato Mango Corto Toray

Pincel Dibu S.140 Nº 0 chato Mango Corto Toray

$858,45 $729,68
-15%
Pincel Dibu S.140 Nº 1 chato Mango Corto Toray

Pincel Dibu S.140 Nº 1 chato Mango Corto Toray

$904,68 $768,98