-15%
Pincel Dibu S.130 Nº 2 redondo Corto Mango Corto Pelo  toray

Pincel Dibu S.130 Nº 2 redondo Corto Mango Corto Pelo toray

$1.192,39 $1.013,53
-15%
Pincel Dibu S.130 Nº 3 redondo Corto Mango Corto Pelo  toray

Pincel Dibu S.130 Nº 3 redondo Corto Mango Corto Pelo toray

$1.264,17 $1.074,54
-15%
Pincel Dibu S.130 Nº 4 redondo Corto Mango Corto Pelo  toray

Pincel Dibu S.130 Nº 4 redondo Corto Mango Corto Pelo toray

$1.304,35 $1.108,70
-15%
Pincel Dibu S.130 Nº 6 redondo Corto Mango Corto Pelo  toray

Pincel Dibu S.130 Nº 6 redondo Corto Mango Corto Pelo toray

$1.397,12 $1.187,55
-15%
Pincel Dibu S.150 Nº 12 Lengua De Gato Mango Corto Toray

Pincel Dibu S.150 Nº 12 Lengua De Gato Mango Corto Toray

$3.340,23 $2.839,20
-15%
Pincel Dibu S.153 Nº 10 Chato Puñal Mango Largo Toray

Pincel Dibu S.153 Nº 10 Chato Puñal Mango Largo Toray

$2.833,77 $2.408,70
-15%
Pinceles Dibu S602 Nº 20 Chato Toray

Pinceles Dibu S602 Nº 20 Chato Toray

$5.746,00 $4.884,10
-15%
Pincel Dibu S.31 Nº 3 chato Mango Corto Pony

Pincel Dibu S.31 Nº 3 chato Mango Corto Pony

$777,54 $660,91
-15%
Pincel Dibu S.31 Nº 12 Chato Mango Corto Pony

Pincel Dibu S.31 Nº 12 Chato Mango Corto Pony

$1.353,76 $1.150,70
-15%
Pincel Dibu S.31 Nº 14 Chato Mango Corto Pony

Pincel Dibu S.31 Nº 14 Chato Mango Corto Pony

$1.805,77 $1.534,90
-15%
Pincel Dibu S.62 Nº00 Mop Mango Corto Ardilla

Pincel Dibu S.62 Nº00 Mop Mango Corto Ardilla

$601,95 $511,66
-15%
Pincel Dibu S.62 Nº0 Mop Mango Corto Ardilla

Pincel Dibu S.62 Nº0 Mop Mango Corto Ardilla

$619,38 $526,47
-15%
Pincel Dibu S.62 Nº1 Mop Mango Corto Ardilla

Pincel Dibu S.62 Nº1 Mop Mango Corto Ardilla

$754,47 $641,30
-15%
Pincel Dibu S.62 Nº2 Mop Mango Corto Ardilla

Pincel Dibu S.62 Nº2 Mop Mango Corto Ardilla

$915,50
-15%
Pincel Dibu S.62 Nº3 Mop Mango Corto Ardilla

Pincel Dibu S.62 Nº3 Mop Mango Corto Ardilla

$964,74
-15%
Pincel Dibu S.62 Nº4 Mop Mango Corto Ardilla

Pincel Dibu S.62 Nº4 Mop Mango Corto Ardilla

$993,89
-15%
Pincel Dibu S.62 Nº5 Mop Mango Corto Ardilla

Pincel Dibu S.62 Nº5 Mop Mango Corto Ardilla

$1.475,33 $1.254,03
-15%
Pincel Dibu S.62 Nº6 Mop Mango Corto Ardilla

Pincel Dibu S.62 Nº6 Mop Mango Corto Ardilla

$1.643,11 $1.396,64
-15%
Pincel Dibu S.140 Nº 4 chato Mango Corto Toray

Pincel Dibu S.140 Nº 4 chato Mango Corto Toray

$900,97
-15%
Pincel Dibu Taponador S.501 Nº 1 mango Corto Cerda

Pincel Dibu Taponador S.501 Nº 1 mango Corto Cerda

$745,75 $633,89